Jednu z chladničiek uvidíte aj počas otvorenia ATELIERu XIII na Panskej 13!

::::: 29.5.2015 o 20:00 :::::: v piatok počas DAAD | Dni Architektúry A Dizajnu
Bližšie informácie už čoskoro…