Previous Next

TERMIX

XXXXII.

2015
90 x 100

View

TERMIX

The palm

TERMIX

XXXIV.

2013
150 x 190

View

TERMIX

XXX.

2013
120 x 150

View

TERMIX

XXVI.

2013
20 x 20

View

TERMIX

XXXI.

2013
80 x 80

View

TERMIX

XXIV.

2013
160 x 140

View

TERMIX

XVI.

2013
100 x 10

View

TERMIX

XV.

2012
100 x 100

View

TERMIX

XXVII.

2013
40 x 40

View
XXXXII. The palm XXXIV. XXX. XXVI. XXXI. XXIV. XVI. XV. XXVII.